2000+
Spokojených klientů
15 min
reakční čas
100+
Serverů
500+
WWW projektů

Outsourcing

Outsourcing je nejmodernější a nejekonomičtější způsob zabezpečení fungování informačních a komunikačních procesů. Outsourcing znamená využití externího poskytovatele služeb pro interní potřeby společnosti. Výhodou je smluvní garance odpovědnosti za provoz IT ze strany poskytovatele služby, kvalitativně vyšší péče o veškeré IT, vyšší operativnost a flexibilita a v neposlední řadě výrazně nižší celkové náklady na provoz IT. Outsourcing a k němu vhodný měsíční tarif nabízíme na základě provedeného auditu u klienta. Dle zvoleného tarifu Outsourcingu má klient sjednány hodiny pro monitoring a servisní práce. Nad sjednané hodiny se účtují práce dle sazby zvoleného tarifu. Vše je evidováno v systému Helpdesk, do kterého má klient přístup, a má tak neustálý přehled o prováděných Outsourcingových pracích. Systém umožňuje i zadávání úkolů formou zápisu, emailu nebo hotline telefonní linky. Outsourcing klienti mají garantovanou servisní odezvu (tzv. SLA) již od 2 hodin a další benefity ve formě zvýhodněných nákupů, delších splatností, možnosti zapůjčení techniky, pravidelných informací o novinkách a dalších služeb.

Hlavní výhody outsourcingu jsou:

  • soustředění se na hlavní předmět podnikání,
  • zprůhlednění a snížení nákladů na IT,
  • garantovaná úroveň služeb,
  • přístup k nejnovějším technologiím, know-how a dalším službám v IT,
  • náskok před konkurencí.