Obsah služby outsourcing

Každý potřebuje nějaký dohled nad technikou

Netiskne Vám tiskárna? Máte problémy ve Wordu? Nebo máte potíže se spuštěním PC? Jednoduše se na nás obraťte a my se pokusíme problém co nejrychleji vyřešit...

 

Součástí IT jsou obvykle i internetové stránky a aplikace. V rámci podpory těchto systémů nabízíme v rámci Outsourcingu i činnosti s tím spojené:

 • Kompletní správu stránek v HTML, PHP, MySQL
 • Copywriting – správu obsahu
 • SEO a SEM
 • Poradenství a konzultace
 • Školení
 • Sociální marketing

Součástí informačního systému jsou obvykle i uživatelské aplikace. V rámci podpory těchto aplikací nabízíme...

 • Telefonickou podporu uživatelům
 • Správa informačních systémů
 • Administraci aplikací
 • Poradenství a konzultace
 • Aktualizace
 • Zálohování a obnovu aplikačních dat

PC, notebooky, tablety, telefony a periferie jako tiskárny, čtečky, EET, skenery apod. jsou obvykle považovány za jednoduché, lehce nahraditelné a nejméně důležité technologické části IT.

Opak je však pravdou. Bez kvalitního a funkčního uživatelského zařízení, nemůže dnes Váš zaměstnanec vykonávat téměř žádnou činnost. V dnešní době složitých systémů, aplikací, různých systémových propojení a cloudu je důležitá odborná pomoc našich techniků.

Správa uživatelských zařízení zahrnuje:

 • Telefonickou podporu uživatelů
 • Vzdálený servis za asistence uživatele
 • Opravy chyb operačního systému
 • Bezpečnostní ochranu
 • Preventivní údržbu (Čištění PC, kontrola zařízení, defragmentace apod.)
 • Správu instalovaných licencí
 • Zajištění sdílení periferních zařízení
 • Informace o nových verzích
 • Opravy HW
 • Školení uživatelů
 • Správa mobilních zařízení

Důležitou součástí IT jsou i servery. Jejich výkon nezávisí pouze na jejich konfiguraci, ale v nemalé míře i na jejich nastavení.

Obzvláště ve spojení s databází a jejím nastavením může dojít k velkému omezení výkonu celého serveru. Velmi důležitou činností příznivě ovlivňující výkon serveru je správa serverů, jejímž nejdůležitějším úkolem je udržet stav, kdy servery pracují v optimálním režimu.

Správa serverů zahrnuje služby:

 • Administrace operačního systému
 • Monitorování a optimalizace operačního systému
 • Správa uživatelských účtů
 • Správa instalovaných licencí
 • Opravy chyb operačního systému
 • Zajištění sdílení periferních zařízení a společného prostoru na serveru
 • Zajištění bezpečnosti operačního systému
 • Správa databáze
 • Monitorování a optimalizace databáze
 • Zálohování a obnova operačního systému a databáze
 • Informace o nových verzích operačního systému a databáze
 • Opravy HW

Jednou z nejdůležitějších částí IT jsou sítě LAN / WAN. Bez jejich bezproblémového provozu může být funkčnost celého IS zásadně omezena.

Vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům na produktivitu práce, je kladen velký důraz na rychlost sítě, bezpečnost a funkčnost celé sítě. 

Správa sítě zahrnuje služby:

 • Administrace počítačové sítě
 • Správa intranetu a internetu
 • Monitorování počítačové sítě
 • Správa síťových prvků
 • Správa vzdáleného přístupu do sítě (Remote Access)
 • Sledování vytíženosti sítě
 • Sledování chybovosti sítě
 • Zajištění bezpečnosti počítačové sítě
 • Zálohování a obnova konfigurací aktivních prvků sítě
 • Dodávky a návrhy změn počítačové sítě
 • Opravy HW (aktivních prvků) sítě