Správa sítě

Jednou z nejdůležitějších částí IT jsou sítě LAN / WAN. Bez jejich bezproblémového provozu může být funkčnost celého IS zásadně omezena.

Jednou z nejdůležitějších částí IT jsou sítě LAN / WAN. Bez jejich bezproblémového provozu může být funkčnost celého IS zásadně omezena.

Vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům na produktivitu práce, je kladen velký důraz na rychlost sítě, bezpečnost a funkčnost celé sítě. 

Správa sítě zahrnuje služby:

 • Administrace počítačové sítě
 • Správa intranetu a internetu
 • Monitorování počítačové sítě
 • Správa síťových prvků
 • Správa vzdáleného přístupu do sítě (Remote Access)
 • Sledování vytíženosti sítě
 • Sledování chybovosti sítě
 • Zajištění bezpečnosti počítačové sítě
 • Zálohování a obnova konfigurací aktivních prvků sítě
 • Dodávky a návrhy změn počítačové sítě
 • Opravy HW (aktivních prvků) sítě