Přejděte k nám

TRÁPÍ VÁS?

 • Pomalé a nestabilní IT systémy
 • Únik informací
 • Efektivita práce v IT
 • Opakující se problémy s IT
 • Chcete rozšiřovat své IT
 • Nespolehlivý dodavatel IT
 • IT není dle Vašich představ
 • Bezpečnostní hrozby
 • Zálohování dat a péče o ně

 

PŘECHOD K NÁM JE SNADNÝ

 • Provedeme zdarma analýzu IT
 • Stanovíme klíčové body
 • Určíme slabé místa
 • Společně stanovíme strategii
 • Nastavíme parametry spolupráce
 • Uzavřeme smlouvu
 • Pečujeme o Vaše IT
 • Inovujeme, zlepšujeme
 • Vytváříme vhodné prostředí pro Váš byznys

 

5 SNADNÝCH KROKŮ PRO VAŠI NOVOU SPRÁVU IT

1.) ÚVODNÍ SCHŮZKA

Na schůzce Vám představíme naši společnost a naše služby. Zároveň zjistíme základní věci od vás a uděláme základní analýzu stavu Vašeho IT zdarma díky které zjistíme šíři potřebných služeb. Následně Vám připravíme cenovou nabídku. 

 

2.) CENOVÁ NABÍDKA

Na základě zjištěných vašich potřeb na IT vypracujeme komplexní nabídku, kterou s vámi prodiskutujeme a případně ještě upravíme dle vašich možností a potřeb. Následně domluvíme termín uzavření smlouvy a provedení podrobné analýzy Vašeho IT. 

 

3.) UZAVŘENÍ SMLOUVY

Dohodneme parametry smlouvy spočívající v odpovědnostech, rychlosti servisních zásahů takzvaného SLA, garancí, mlčenlivosti a cenové podmínky. Určíme odpovědné osoby, předáme Vám kontaktní údaje pro řešení servisních a obchodních záležitostí. Nastavíme parametry garancí a maximální možné časy řešení Vašich požadavků. Vše řešíme individuálně, tak abychom se Vám maximálně přizpůsobili.

 

4.) ANALÝZA IT

Analýza je důležitá pro nás i vás tak ať zinventarizujeme komplexně celou vaší infrastrukturu. Detailně projdeme vaší počítačovou síť od kabeláže až po aktivní prvky, počítače, servery, informační systémy, zabezpečení, zálohy a ochranu dat. Součástí analýzy můžou být i penetrační testy bezpečnosti a komplexní proměření sítě. Výstupem analýzy je určení slabých míst, návrhy řešení a nastavení dohledového systému.

 

5.) SEZNÁMÍME VÁS SE STAVEM

Seznámíme Vás se stavem, který jsme zjistili při analýze. Vypracujeme hlavní body, které detailněji probereme. Zejména se jedná o zjištěný celkový stav, slabiny v bezpečnosti,  odchylky od standardů. Pobavíme se o klíčových bodech a o směřování Vaší firmy z hlediska IT, Vašich požadavcích a nárocích a celkové vizi. 

 

 

VAŠE IT JE VYŘEŠENO

Nyní jste již našim klientem. Provádíme správu Vašich IT prostředků a systémů. Správu IT provádíme jednak preventivně, kdy monitorujeme a dohledujeme běh klíčových systémů a reagujeme na potřeby preventivní formou zásahů. V případě Vašich uživatelských požadavků pak reagujeme přímo na zadané požadavky, kdy využíváme velmi rychlého servisu. Pro dohled nad techniky využíváme zpětnou vazbu se zákazníkem a také vlastních systémů pro kontrolu provedených servisních zásahů pomocí systému helpdesk.